Właściwości kwasowo-zasadowe 3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydów metylu

Anna Barabaś , Alicja Kawecka , Agnieszka Chylewska , Lech Chmurzyński , Aleksandra Dąbrowska

Abstract

n/a
Autor Anna Barabaś (WCh / KChOiN / PSB)
Anna Barabaś
- Pracownia Syntezy Bionieorganicznej
, Alicja Kawecka (WCh / KChF / PBL)
Alicja Kawecka
- Pracownia Badań Luminescencyjnych
, Agnieszka Chylewska (WCh / KChOiN / POM)
Agnieszka Chylewska
- Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych
, Lech Chmurzyński (WCh / KChOiN / PFZK)
Lech Chmurzyński
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Aleksandra Dąbrowska (WCh / KChOiN / PSB)
Aleksandra Dąbrowska
- Pracownia Syntezy Bionieorganicznej
Paginacja261-266
Książka Na pograniczu chemii i biologii, t. 29, 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2506-5
Językpl polski
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*1 (2019-12-04)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?