Determinanty produktywności polskich powiatów

Dorota Ciołek , Tomasz Brodzicki

Abstract

Theories of new economic geography, in both a static and dynamic setting, provide for a strong differentiation in the level of productivity at a regional level. The purpose of this article is to present estimates of TFP of Polish local administrative districts in 2003–2013 and to empirically analyse its determinants using spatial econometrics methods. TFP in Poland assumes the highest values in the metropolitan centres, as if it where spilling out into their immediate surroundings. The highest value of TFP is observed in the metropolitan counties of Warsaw. Local peaks in the distribution of TFP occur in cities with county rights. Total productivity also shows a downward trend as one moves from west to east, reaching the lowest values in south- -eastern Poland. Our empirical model, using the most important theoretical postulates and allowing for spatial interactions, can explain over 50% of the observed variation in TFP.
Author Dorota Ciołek (FM / DE)
Dorota Ciołek,,
- Department of Econometrics
, Tomasz Brodzicki (FE / DEEI)
Tomasz Brodzicki,,
- Department of Economics of European Integration
Other language title versionsDeterminants of productivity of Polish LADs
Journal seriesBank i Kredyt, ISSN 0137-5520, (B 14 pkt)
Issue year2016
Vol47
No5
Pages463-494
Publication size in sheets1.55
Keywords in PolishTFP, rozwój regionalny, determinanty produktywności, gospodarka regionalna, ekonometria przestrzenna
Keywords in EnglishTFP, regional development, determinants of productivity, regional economics, spatial econometrics
Abstract in PolishTeorie nowej geografii ekonomicznej zarówno w wersjach statycznych, jak i dynamicznych przewidują silne zróżnicowanie poziomu produktywności między regionami w zależności od ich lokalizacji. Celem analizy zaprezentowanej w niniejszym artykule było oszacowanie łącznej produktywności czynników produkcji (TFP) w polskich powiatach w latach 2003−2013 oraz empiryczna analiza jej determinant z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej. TFP w Polsce przyjmuje najwyższe wartości w ośrodkach metropolitalnych, niejako rozlewając się na ich bezpośrednie otoczenie. Najwyższą wartością TFP charakteryzują się powiaty metropolii warszawskiej. Lokalne wzgórza w rozkładzie TFP występują w miastach na prawach powiatu. Jednocześnie łączna produktywność jest mniejsza w powiatach położonych na wschodzie kraju i najniższe wartości przyjmuje w rejonie południowo-wschodnim. Model empiryczny wykorzystujący najważniejsze założenia teoretyczne oraz dopuszczający interakcje przestrzenne jest w stanie wyjaśnić około 50% obserwowanej w Polsce zmienności TFP.
URL http://bankikredyt.nbp.pl/content/2016/05/bik_05_2016_04_art.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*11 (2020-02-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?