Kwantyfikacja kosztów jakości

Ewa Malinowska

Abstract

The nature of the costs associated with activities related to quality assurance is not widely known among entrepreneurs. Each organization conducts the calculations of costs inextricably linked to conducting of a business. However, it does not observe the places of origin and the size of the so-called quality costs. The reasons for that may be primarily the lack of interest in this issue, the lack of legal requirements, the fear of high costs necessary for the implementation of this system and the wrong understanding of the quality associated only with the implemented systems (e.g. according to ISO 9001). The article presents the characteristics of the quality cost account, its tasks and functions. A proposal was made to record the individual quality costs and the possibility of using their value to approximate the image on how the enterprise is performing by using the indicator analysis.
Author Ewa Malinowska (FM/DBE/QEMU)
Ewa Malinowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
Other language title versionsThe quantification of quality costs
Journal seriesProblemy Jakości, ISSN 0137-8651, e-ISSN 2449-9862, (0 pkt)
Issue year2020
Vol52
No3
Pages2-13
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkoszty jakości, ocena kosztów jakości, analiza kosztów jakości, rachunek kosztów jakości
Keywords in Englishquality costs, quality cost assessment, quality cost analysis, quality cost account
Abstract in PolishIstota występowania kosztów przypisanych do działań powiązanych z zapewnieniem jakości nie jest powszechnie znana wśród przedsiębiorców. Każda organizacja prowadzi kalkulacje kosztów nierozerwalnie związanych z prowadzeniem działalności, jednak nie obserwuje miejsc powstawania oraz wielkości tzw. kosztów jakości. Powody takiego stanu rzeczy mogą być następujące: przede wszystkim brak zainteresowania tą problematyką, brak wymagań prawnych, obawa przed dużymi kosztami koniecznymi na wdrożenie tego systemu oraz błędne kojarzenie jakości jedynie z wdrożonymi systemami (np. wg normy ISO 9001). W artykule przybliżono charakterystykę rachunku kosztów jakości, jego zadania i funkcje. Przedstawiono propozycje zapisu i ewidencji poszczególnych kosztów jakości oraz możliwości wykorzystania ich wartości w przybliżeniu obrazu funkcjonowania przedsiębiorstwa za pomocą analizy wskaźnikowej.
DOIDOI:10.15199/46.2020.3.1
Languagepl polski
File
Malinowska_Ewa_Kwantyfikacja_kosztow_2020.pdf 830,52 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?