Unikanie zawierania umów o pracę (na czas nieokreślony) przez stosowanie umów cywilnoprawnych - komentarz do reformy prawa pracy w Niemczech

Mateusz Kosmol

Abstract

Since many years a phenomenon of not concluding standard employment contracts by signing civil law agreements can be observed not only in Poland, but also in other countries around the world. In our country this dealings have spread on a large scale. Despite the common knowledge, according to which this problem occurs only, or mainly, in Poland, the author points out that also in Germany employers often act against the law. Because of that reason German government has recently implemented crucial legislation to stop these dealings. For the first time the legal definition of labour contract has been implemented into German Civil Code. In this paper the author brings the new order closer and evaluates the reform from the polish perspective.
Author Mateusz Kosmol (FLA / DCL)
Mateusz Kosmol,,
- Department of Civil Law
Other language title versionsAvoidance of employment contracts (for an indefinite period) by signing civil law agreements - remarks to German labour law reform
Journal seriesPraca i Zabezpieczenie Społeczne, ISSN 0032-6186, (B 8 pkt)
Issue year2018
No8
Pages15-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishumowa o pracę, umowa cywilnoprawna, umowa śmieciowa, unikanie umów o pracę, prekariat
Keywords in Englishemployment contract, civil law agreement, trash contract, avoidance of employment contracts, precariat
Abstract in PolishPomimo obiegowej opinii, że problem unikania zawierania umów o pracę przez stosowanie umów cywilnoprawnych występuje przede wszystkim w Polsce, autor wskazuje, że także w Niemczech pracodawcy często działają na granicy prawa. W konsekwencji władze tego państwa dokonały przełomowej nowelizacji przepisów, które mają omawiany proceder zniwelować. Po raz pierwszy do niemieckiego kodeksu cywilnego wprowadzono definicję umowy o pracę. Autor przybliża i ocenia nowy stan prawny z polskiego punktu widzenia.
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back