Ekonomiczne aspekty funkcjonowania drzew w przestrzeni miejskiej - próba oceny na bazie wolontariackiej informacji geograficznej

Krystian Puzdrakiewicz

Abstract

Trees are universally considered a common good as they provide a host of environmental, social and economic benefits. The ability to quantify the provision of ecosystem services is essential to understanding the true value of trees in urban areas, which may, in fact, outweigh the market value of wood as a raw material. Apart from numerous advantages of trees functioning in cities, which generate savings to the budgets of cities and individuals, the article quotes the costs incurred by public authorities for managing the urban space. The tool for the valuation of trees as well as the visualization of relevant data is volunteered geographic information. Such information forms the basis for several Internet portals that seek to quantitatively demonstrate the benefits of functional trees in urban environments.
Author Krystian Puzdrakiewicz (FOG/IG/DRDG)
Krystian Puzdrakiewicz,,
- Department of Regional Development Geography
Other language title versionsEconomic aspects of the functioning of trees in urban space - an attempt at evaluation on the basis of voluntary geographic information
Journal seriesStudia Miejskie, ISSN 2082-4793, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol29
Pages101-114
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishfunkcje drzew, usługi ekosystemowe, wolontariacka informacja przestrzenna
Keywords in Englishtrees functions, ecosystems services, volunteered geographic information
Abstract in PolishDrzewa są dobrem wspólnym przynoszącym szereg korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Umiejętność rozpoznania dostarczanych usług ekosystemowych oraz ich wycena są niezbędne do zrozumienia prawdziwej wartości zieleni na terenach zurbanizowanych, która znacznie przewyższa wartość rynkową drewna jako surowca. Poza najważniejszymi pożytkami z funkcjonowania drzew w miastach, dzięki którym odnotowuje się oszczędności w budżetach miast oraz osób prywatnych, przytoczono koszty ponoszone przez instytucje publiczne zarządzające przestrzenią miast. Narzędziem do inwentaryzacji drzew, ich wyceny oraz wizualizacji danych jest wolontariacka informacja geograficzna, na której bazie powstały portale internetowe prezentujące korzyści funkcjonowania drzew w miastach.
DOIDOI:10.25167/sm2018.029.07
URL http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/09/S_Miejskie_29_2018-Puzdrakiewicz.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?