Dlaczego i jak blogu-JEMY? Wstęp do analizy dyskursu polskich blogów kulinarnych

Michalina Rutka

Abstract

This article concerns the issue of culinary blogs within a Poland, showing this phenomenon in tradition of culinary writing and female language. Stressing the distinction between Poland’s and the world’s blogospheres, the text shows its local contextual difference and sees the reason for this in deep cultural and language patterns. Deconstructing the culinary blogosphere, the text uncovers its set of rules and shows the performers in their internal hierarchic structure.
Author Michalina Rutka (FSS / IPSJ / DMTHL)
Michalina Rutka,,
- Division of Media Theory, History and Language
Other language title versionsWhy and how do we blog?: an introduction to the discourse of Polish culinary blogs
Pages77-93
Publication size in sheets0.8
Book Czechowska-Derkacz Beata, Chomik Dominik, Wojsław Jacek (eds.): Media, business, culture, vol. 2, Media image creations - image and word, Media, Business, Culture , 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-775-0, 316 p.
Keywords in Polishblogi, jedzenie, blogosfera kulinarna, analiza dyskursu, dyskurs kulinarny
Keywords in Englishblogs, food blogging, culinary discourse, discourse analysis, eating, food
Abstract in PolishTekst podejmuje tematykę blogów kulinarnych w Polsce, rozważając fenomen ich popularności w kontekście piśmiennictwa kulinarnego i kobiecych dyskursów. Nakreślając odmienność polskiej blogosfery od światowej, ukazuje jej lokalną specyfikę narracyjną i docieka przyczyn owej odmienności, sytuując ją w głęboko tkwiących kulturowych i językowych wzorach. Wskazuje też kierunek badań: dekonstrukcję blogosfery kulinarnej odsłaniającej system reguł i norm oraz ukazującej aktorów wraz z określonym podziałem ról i obowiązującą wewnątrz hierarchią.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back