Perspektywy i bariery upowszechnienia koncepcji Freight-as-a-Service na przykładzie Metropolitalnego Obszaru Gdańsk-Gdynia-Sopot

Maria Matusiewicz

Abstract

The world is heading towards a digital economy in which the main development factors are the improvement and dissemination of digital technologies. The concept of sustainable development is to balance the achievements of civilization and the humanistic approach. In today's transport projects and in the creation of transport systems, IT technologies are used to create new forms of transport that are smart – more efficient, safer, more effective and more integrated. Such transformation of transport systems is mainly driven by the private sector, because modern solutions are too expensive for urban budgets. Since 2013, the European Commission has been promoting the creation of Sustainable Urban Mobility Plans, in which human is the focus, not street traffic, as in the case of traditional methods of creating transport policy. Digital transformation, on the other hand, goes even further and focuses on mobility and consumer demand, both in terms of individual transport (MaaS) and distribution of goods (FaaS). This chapter defines the concept of FaaS, examines the exemplary technologies used in this model, and previews the preparation of the Tri-City agglomeration to acquire the most modern technologies in transport, with particular emphasis on the transport of goods.
Author Maria Matusiewicz (FE / DTP)
Maria Matusiewicz,,
- Department of Transportation Policy
Other language title versionsPerspectives and barriers of popularizing the freight-as-a-service concept based on the example of the Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan area
Pages122-143
Publication size in sheets1.51
Book Gajewski Jerzy, Paprocki Wojciech, Pieriegud Jana (eds.): Mobilność w aglomeracjach przyszłości, 2018, Centrum Myśli Strategicznych, ISBN 978-83-945091-5-6, 222 p.
Keywords in Polishmobilność w miasta
Keywords in Englishcity mobility, urban mobility, city logistics, smart cities
Abstract in PolishŚwiat zmierza ku gospodarce cyfrowej, w której podstawowymi czynnikami rozwoju są doskonalenie i upowszechnianie technologii cyfrowych. O balans między osiągnięciami cywilizacji a podejściem humanistycznym ma dbać koncepcja zrównoważonego rozwoju. We współczesnych projektach transportowych i w kreowaniu systemów transportowych wykorzystuje się technologie informatyczne, by stworzyć nowe formy transportu, które są inteligentne (ang. smart) – coraz sprawniejsze, bezpieczniejsze, bardziej efektywne i bardziej zintegrowane. Taka transformacja systemów transportowych jest napędzana głównie przez sektor prywatny, ponieważ nowoczesne rozwiązania są zbyt kosztowne dla miejskich budżetów. Komisja Europejska od 2013 roku promuje tworzenie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, w których centrum zainteresowania jest człowiek, nie ruch uliczny, jak w przypadku tradycyjnych metod kreowania polityki transportowej. Transformacja cyfrowa z kolei idzie jeszcze dalej i powoduje skupienie na mobilności, popycie i żądaniu konsumenta, zarówno w kwestii transportu indywidualnego (MaaS), jak i dystrybucji towarów (FaaS). W niniejszym rozdziale zdefiniowano pojęcie FaaS, przyjrzano się przykładowym technologiom stosowanym w ramach tego modelu oraz sprawdzono przygotowanie aglomeracji Trójmiasta do przyswojenia najnowocześniejszych technologii w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem transportu towarów.
URL http://www.efcongress.com/sites/default/files/publikacja_ekf-mobilnosc_w_aglomeracjach_przyszoci.pdf
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back