Aspekty społeczne rozwoju transportu w wybranych krajach europejskich

Monika Bąk

Abstract

The objective of this article is to demonstrate the diversity of specific aspects and importance of social effects for functioning and development of transport. The paper consists of both theoretical review as well as comparative analysis according to specific indicators for 11 Central and Eastern European countries. In the theoretical part effects were systematized and divided according to aspects of transport infrastructure, traffic and mobility of people. The selection of countries in the empirical part was based on the criteria of the membership in the European Union and historical conditions of socialist system in the past. Large differences in social impacts in particular countries and regions and also in comparison to other EU countries have been proved.
Author Monika Bąk (FE / ChTE)
Monika Bąk,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsSocial aspects of transport development in selected European countries
Pages157-173
Publication size in sheets1.02
Book Grynia Alina (eds.): Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 2016, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie : Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-609-95472-7-5, 470 p.
Keywords in Englishtransport costs and benefits, Central and Eastern European countries
Abstract in PolishCelem artykułu jest wykazanie różnorodności aspektów analizy i znaczenia efektów społecznych funkcjonowania i rozwoju transportu. Artykuł ma charakter zarówno wywodu teoretycznego, jak również analizy porównawczej według wybranych wskaźników dla 11 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W części teoretycznej dokonano usystematyzowania efektów społecznych w podziale na zagadnienia infrastruktury transportowej, ruchu środków transportu i mobilności osób. Dobór krajów w części empirycznej dokonany został według kryterium członkostwa w Unii Europejskiej i uwarunkowania historycznego w postaci przeszłości systemu socjalistycznego. Wykazano duże zróżnicowanie skutków społecznych w poszczególnych krajach i regionach, a również w porównaniu z pozostałymi państwami UE.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2013/12/ksiazka2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?