The impact of financing strategies on efficiency of a municipal development project

Anna Wojewnik-Filipkowska

Abstract

The purpose of the paper is to provide an insight into local government’s investment financing determinants and into the impact of financing strategies on financial efficiency of a development project. The first part of the research covers literature background. The second part includes description of the property under development, selection of financial strategies, and evaluation of their impact on project financial efficiency from the local government’s point of view. The main idea behind this research is that project financing strategies must be flexible, but subordinated to municipality financial strategy, and that considering financial circumstances new financing models for municipal development projects are needed. The proposed framework supports ex-ante investment evaluation from the perspective of investor. The model may be also an example of how to evaluate financial results of local planning.
Author Anna Wojewnik-Filipkowska (FM / DIRE / IU)
Anna Wojewnik-Filipkowska,,
- Investment Unit
Other language title versionsWpływ strategii finansowania na opłacalność gminnego projektu deweloperskiego
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No428
Pages308-324
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishinwestycje publiczne, deweloperski projekt inwestycyjny, finansowanie projektu, ocena opłacalności
Keywords in Englishpublic investment, development investment project, project financing, financial evaluation
Abstract in PolishCelem pracy jest przegląd czynników determinujących finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego oraz ocena wpływu strategii finansowania na opłacalność projektu deweloperskiego. Pierwsza część badań obejmuje przegląd literatury. Druga część to studium przypadku – zawiera opis inwestycji, wybrane strategie finansowania i ocenę wpływu wybranych strategii na opłacalność projektu. Główne założenie badań stanowi, iż strategie finansowania projektu muszą być elastyczne, ale podporządkowane startegii finansowej gminy, oraz w aktualnych warunkach finansowych należy poszukiwać nowych modeli finansowania inwestycji komunalnych. Proponowana koncepcja prezentuje ocenę inwestycji z punktu widzenia inwestora. Przedstawiony model to również przykład, w jaki sposób można oceniać skutki finansowe lokalnego planowania.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.428.26
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/34112/Wojewnik-Filipkowska_The_Impact_Financing_Strategies_On_Efficiency_2016.pdf
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back