Uwarunkowania i perspektywy rozwoju bankowości islamskiej w Wielkiej Brytanii

Iwona Sobol

Abstract

In the past few decades, an increasing significance of Islamic finance has been observed. What is distinguishable about Islamic financial institutions is the necessity of conducting financial operations in compliance with sharia, which is a religious law of the Muslims. With the share of around 80% in total assets of Islamic financial institutions, Islamic banks play a dominant role in the Islamic financial industry. Islamic banks operate mainly in Muslim countries, but they also offer services in countries inhabited by Muslim minorities. The United Kingdom is one of those countries. It is worth noting that London, which is the main financial centre of the world, aspires to be the most important centre of Islamic finance in the non-Muslim world as well. The purpose of this article is to present the evolution and the state of development of Islamic banking in the UK as well as to analyse the factors of the development of Islamic banking in this country with an indication of the problems that may inhibit that development. The article uses descriptive and analytical methods of analysis, based mainly on the review of scientific literature, market reports and statistical data.
Author Iwona Sobol (FE / IIB)
Iwona Sobol,,
- Institute of International Business
Other language title versionsDeterminants and prospects of the development of Islamic banking in the United Kingdom
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35/2
Pages111-122
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishbankowość islamska, szariat, Wielka Brytania
Keywords in EnglishIslamic banking, sharia, United Kingdom
Abstract in PolishW ciągu ostatnich kilku dekad istotnie wzrosło znaczenie finansów islamskich. Charakterystyczną cechą islamskich instytucji finansowych jest konieczność przeprowadzania operacji finansowych zgodnie z religijnym prawem muzułmanów - szariatem. Najważniejszy segment islamskiego systemu finansowego to banki, których aktywa stanowią około 80% aktywów wszystkich instytucji finansowych. Banki islamskie działają głównie w krajach muzułmańskich, ale oferują swoje usługi również w państwach, w których zamieszkuje mniejszość muzułmańska, m.in. w Wielkiej Brytanii. Warto zaznaczyć, że Londyn, główne centrum finansowe świata, ma aspiracje być również najważniejszym centrum finansów islamskich w świecie niemuzułmańskim. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ewolucji i stanu rozwoju bankowości islamskiej w Wielkiej Brytanii, a także analiza czynników wpływających na rozwój tej bankowości na tym rynku ze wskazaniem na problemy, które ten rozwój mogą hamować. W artykule zastosowano głównie analizę opisową, opartą na literaturze naukowej, raportach rynkowych oraz danych statystycznych.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.050.5631
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2105
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back