Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE

Łukasz Dopierała

Abstract

n/a
Autor Łukasz Dopierała (WE / IHZ)
Łukasz Dopierała
- Instytut Handlu Zagranicznego
Inne wersje tytułuEfficiency of pension products offered by life insurance companies. The case of individual pension accounts
Tytuł czasopisma/seriiFinanse i Prawo Finansowe, ISSN 2391-6478, e-ISSN 2353-5601, (0 pkt)
Rok wydania2017
Tom2 (14)
Paginacja23-39
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimIKE, emerytura, ubezpieczenia, efektywność, fundusze
Słowa kluczowe w języku angielskimIKE, pension, insurance, efficiency, funds
DOIDOI:10.18778/2391-6478.2.14.03
URL http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/15/2_Dopiera%C5%82a.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2020-02-22)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?