Bezrobocie wśród młodych ludzi wyzwaniem dla UE

Adam Damrath

Abstract

After the last financial crisis, the unemployment rate in the European Union had risendramatically. Young people, who just finished their education, have many problemswith finding a job. Sometimes it is the opportunity for them to take a job, but below theirqualifications. They often decide to take this job, because they have just few offers. Theproblem of youth unemployment should be quickly solved by the UE members. Europeanpolicy dedicated young doesn’t work well. A good solution is organizing successfulcooperation between universities and companies. We should remember that young peoplehave a potential for the future, so it is necessary to help them to find a good job,where they can work for the development of the European Union members.
Author Adam Damrath (FE)
Adam Damrath,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsYouth unemployment as the challenge for the European Union
Journal seriesZeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707, (B 3 pkt)
Issue year2017
No8
Pages367-376
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrynek pracy, bezrobocie, młodzi, Unia Europejska, kryzys gospodarczy
Abstract in PolishOstatni kryzys gospodarczy wpłynął na wzrost stopy bezrobocia wśród młodych ludzi.Po skończeniu studiów mają oni wiele problemów ze znalezieniem pracy. Czasami zdarzasię, że otrzymują propozycje zatrudnienia, jednak poniżej ich kwalifikacji. Młodziczęsto decydują się na podjęcie takiego zatrudnienia, gdyż otrzymują niewiele ofertpracy. Problem bezrobocia wśród młodych powinien być szybko rozwiązany przez krajeUE. Wspólna polityka państw członkowskich w tym zakresie nie jest skuteczna. Dobrymrozwiązaniem jest organizowanie współpracy pomiędzy uczelniami oraz przedsiębiorstwami.Powinniśmy pamiętać, iż młodzi ludzie mają potencjał na przyszłość, więc koniecznajest udzielenie im pomocy w znalezieniu dobrej pracy, gdzie będą działać narzecz rozwoju UE.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2485
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)3
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?