Pomiędzy mitem a wiedzą o sztuce amerykańskiej - rozważania w świetle polskiego czasopiśmiennictwa kulturalno-społecznego z dekady lat 1945-1955

Magdalena Howorus-Czajka

Abstract

n/a
Autor Magdalena Howorus-Czajka (WF/IBK)
Magdalena Howorus-Czajka
- Instytut Badań nad Kulturą
Paginacja549-560
Książka Ars omnia vincit : studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nr 172, 2012, Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ISBN 978-83-7306-572-7
Językpl polski
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?