Wykorzystywanie terakot ptolemejskich w badaniach nad religijną polityką Lagidów. Wybrane przykłady

Sławomir Jędraszek

Abstract

The subject of the following article are the Graeco-Roman terracottas from Egypt, which, among their many other uses, constitute a body of material upon which it is possible to conduct research into the religious policies of the Ptolemies. The author cites selected examples of terracottas displaying religious content and values which could have been widely propagated and circulating among the native population, as well as foreign settlers coming to Egypt in Ptolemaic times. In the text the author also draws attention to the changes in the iconography of some of the selected examples over time, which, setting other factors aside, might have been influenced by the internal religious policies of the Hellenistic kings of Egypt. The author demonstrates that some of the terracottas, in particular those with religious themes facilitated assimilation and the cohesion of differing traditions and cultures, consolidating by their means the multi-ethnic society of Egypt in the times of the Ptolemies.
Author Sławomir Jędraszek (FH / IAiE)
Sławomir Jędraszek,,
- Instytut Archeologii i Etnologii
Other language title versionsThe use of Ptolemaic terracottas in research into Lagid religious policy. Selected examples
Journal seriesAlmanach Historyczny, ISSN 1642-4530, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol21
Pages11-41
Publication size in sheets2
Keywords in Polishterakoty, okres hellenistyczny, Egipt, religijna polityka
Keywords in Englishterracottas, Hellenistic period, Egypt, religious policy
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszego artykułu są zabytki terakotowe pochodzące z Egiptu okresu grecko-rzymskiego, które stanowią m.in. źródło służące do badań zagadnień łączonych z religijną polityką Ptolemeuszy. Autor podaje przykłady wybranych zabytków terakotowych, stwierdzając, że liczne wartości czy też treści religijne wiązane z omawianą tutaj grupą zabytków mogły zostać szeroko rozpropagowane oraz rozpowszechnione zarówno wśród rodzimej ludności, jak również i tej osiedlającej się w Egipcie czasów Ptolemeuszy. W tekście wskazuje się również, że na zmiany zachodzące w ikonografii niektórych z wymienionych przykładów wpływ mieć mogła, prócz innych czynników, także i wewnętrzna polityka religijna hellenistycznych królów Egiptu. Autor stwierdza m.in., że część z terakotowych zabytków, szczególnie tych o tematyce religijnej, mogła na gruncie religijnym umożliwiać asymilację i zbliżanie do siebie odmiennych tradycji i kultur, konsolidując przy tym wieloetniczne społeczeństwo Egiptu doby Ptolemeuszy.
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 10-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-03-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?