Voicing the Maori issue: Patricia Grace's "Small Holes in the Silence: Short Stories"

Ewa Kroplewska

Abstract

Patricia Grace is one of the authors whose career began during the Maori Renaissance, attempting to voice the problems of Maori people. Similarly to her previous works, the short stories included in the collection "Small Holes in the Silence: Short Stories" provide an overview of the human condition in the contemporary world, with special attention paid to Maori society. Grace provides the readers with a glimpse of the lives of ordinary Maori people in precarious situations. Her stories are pervaded with silence. The use of omission and understatement is combined with the introduction of passive characters whose worlds are filled with the secret, the unknown or the void.
Autor Ewa Kroplewska (WF)
Ewa Kroplewska
- Wydział Filologiczny
Inne wersje tytułuGłos w kwestii maoryskiej: "Small Holes in the Silence Patricii Grace"
Tytuł czasopisma/seriiBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Rok wydania2017
Nr14/2
Paginacja103-119
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.79
Słowa kluczowe w języku polskimcisza, Patricia Grace, komunikacja, Maorysi, opowiadanie
Słowa kluczowe w języku angielskimcommunication, Patricia Grace, Maori, short story, silence
Streszczenie w języku polskimPatricia Grace należy do autorów, których kariera rozpoczęła się podczas renesansu maoryskiego. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych prac, opowiadania Patricii Grace opublikowane w zbiorze „Small Holes in the Silence: Short Stories” przedstawiają zarys kondycji człowieka we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności maoryskiej. Opowiadania napisane przez Grace przepełnione są ciszą. Użycie pominięcia i niedopowiedzenia splatają się z wprowadzeniem biernych postaci, których światy wypełnione są tym, co tajemnicze, nieznane lub puste. Grace pozwala czytelnikom rzucić okiem na życie zwykłych Maorysów znajdujących się w sytuacjach zagrożenia.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/2649/2122
Języken angielski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Plik
Kroplewska_Ewa_Voicing_the_Maori_issue_2017.pdf 151.91 KB
Punktacja (całkowita)7
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?