Aspekty tłumaczenia neologizmów niemieckich z końca XX wieku na język polski

Sylwia Firyn

Abstract

The article presents the effects of research on the translation of German neologisms from the last decade of the 20th century into Polish. The analysis included 42 dictionary entries which were divided into lexemes naming typically German phenomena. The second group proved to be more challenging to translate than the first group following the difficulties with accounting for stylistic features, particularly evaluative ones. The article critically discusses translation options found in German-Polish dictionaries and offers the author’s own suggestions.
Author Sylwia Firyn (FL / IALT)
Sylwia Firyn,,
- Institute of Applied Linguistics and Translatology
Other language title versionsThe aspects of translation of German neologisms from the end of the 20th century into Polish
Journal seriesROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, ISSN 1896-4362, e-ISSN 2392-1552, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol13
Pages29-46
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishzapożyczenia, germanizmy, współczesny język polski
Keywords in Englishborrowing, translation equivalents, contrastive linguistics
Abstract in PolishArtykuł prezentuje efekty badań na tłumaczeniami neologizmów niemieckich z ostatniego dziesięciolecia XX wieku na język polski. Zanalizowano 42 leksemy, które podzielono na leksemy odnoszące się do obszaru większego niż obszar Niemiec oraz leksemy nazywające zjawiska typowo niemieckie. Tłumaczenie drugiej grupy okazało się trudniejsze z powodu problemów z uwzględnieniem cech stylistycznych, szczególnie zaś ewaluatywnych. Autorka omawia krytycznie tłumaczenia tychże neologizmów w słownikach niemiecko-polskich i proponuje własne polskie odpowiedniki.
DOIDOI:10.12775/RP.2018.002
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back