Cultural intelligence as an important attribute of global managers

Dorota Simpson

Abstract

Dynamic and most often unexpected changes in the world economy, constant development of technology, unstable political situation in many regions, and growing migration of people resulting in increased cultural diversity at workplaces are among the challenges that contemporary enterprises have to face. All these circumstances influence companies seeking opportunities to achieve competitive advantages, both internationally and domestically. Turbulent environment requires managers who are equipped with both traditional managerial hard skills, and soft skills, including cultural intelligence. In the literature, cultural intelligence as an important attribute of global managers has been primarily considered and analysed regarding managers delegated to work abroad. However, increasing cultural diversity of the population of certain countries results in the growing importance of culturally diverse staff working also in companies operating in a domestic environment. It means that managers have to face many complex problems related to effectively leading culturally diversified teams. The main purpose of the paper is to highlight the importance of cultural intelligence as an attribute of global managers working abroad. Effective managers can manage an intercultural workforce and gain competitive advantage from cultural diversity regardless of the country they work in.
Author Dorota Simpson (FE / IIB)
Dorota Simpson,,
- Institute of International Business
Other language title versionsInteligencja kulturowa jako ważny atrybut globalnych menedżerów
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35/2
Pages295-308
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpraca za granicą, globalni menedżerowie, ekspatriacja z własnej inicjatywy, inteligencja kulturowa
Keywords in Englishinternational assignment, global managers, self-initiated expatriation, cultural intelligence
Abstract in PolishDynamiczne i najczęściej niespodziewane zmiany w gospodarce światowej, stały rozwój technologiczny, niestabilna sytuacja polityczna w wielu regionach i nasilająca się migracja ludności w skali międzynarodowej wywierają wpływ na wzrost zróżnicowania kulturowego w miejscu pracy, które stanowi poważne wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw. Wspomniane zmiany mobilizują przedsiębiorstwa do poszukiwania możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej tak w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Turbulentne otoczenie sprawia, że poszukiwani są menedżerowie odznaczający się zarówno twardymi, jak i miękkimi kompetencjami, wśród których coraz ważniejszą rolę zaczyna odgrywać inteligencja kulturowa. W literaturze przedmiotu inteligencja kulturowa jako ważny atrybut globalnych menedżerów jest badana i analizowana głównie w odniesieniu do tych menedżerów, którzy delegowani są do pracy w innych krajach. Okazuje się jednak, że wobec rosnącego zróżnicowania kulturowego populacji wielu krajów jest ona przydatna także menedżerom operującym na rynkach krajowych, którzy mają za zadanie efektywnie kierować wielokulturowymi zespołami. Główny cel artykułu to naświetlenie istoty i znaczenia inteligencji kulturowej jako ważnego atrybutu globalnych menedżerów pracujących za granicą. Menedżerowie odznaczający się inteligencją kulturową mogą skutecznie kierować zróżnicowanym personelem bez względu na kraj, w którym pracują.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.065.5646
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2103
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?