Biuro Prasy KC PZPR (1956-1972)

Jacek Wojsław

Abstract

The Press Office of the KC PZPR in the period 1956–1972 dealt with press, radio and television control. These mass media were supposed to be an effective tool of the party leadership in the field of conduct-ing current and long-term propaganda policy. At the head of this party structure were placed trusted collaborators of Władysław Gomułka, men like Artur Starewicz and Stefan Olszowski. Basic working methods, apart from the everyday supervision of media content, included conferences organized by the Press Office for editors in Warsaw, as well as those for the persons in charge of local media in all voivodeships. Another method of control consisted of “guidelines” directed to the mass media, directing their information policies on an on-going basis.
Author Jacek Wojsław (FSS / IPSJ / DAVR)
Jacek Wojsław,,
- Division of the Anthropology of Visual Representation
Other language title versionsThe Press Office of the Central Committee of the Polish United Workers Party (1956-1972)
Pages285-312
Publication size in sheets1.35
Book Czechowska-Derkacz Beata, Chomik Dominik, Wojsław Jacek (eds.): Media, business, culture, vol. 1, The media in the process of change - ethics and communication, Media, Business, Culture , 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-774-3, 312 p.
Keywords in PolishBiuro Prasy KC PZPR 1956-1972, Władysław Gomułka, Zenon Kliszko, Artur Starewicz, Stefan Olszowski, propaganda, mass media PRL
Keywords in EnglishPress Office of the KC PZPR 1956-1972, Władysław Gomułka, Zenon Kliszko, Artur Starewicz, Stefan Olszowski, propaganda, mass media of PRL
Abstract in PolishBiuro Prasy KC PZPR w latach 1956–1972 zajmowało się kontrolą prasy, radia i telewizji. Wymienione mass media miały być skutecznym narzędziem władz partyjnych w zakresie prowadzenia bieżącej i długofalowej polityki propagandowej. Na czele tej struktury partyjnej stali zaufani współpracownicy Władysława Gomułki, w tym Artur Starewicz i Stefan Olszowski. Do podstawowych metod pracy należały, oprócz codziennego śledzenia zawartości mediów, organizowane przez Biuro Prasy narady dla redaktorów naczelnych w Warszawie i liderów mediów terenowych w województwach. Innym sposobem nadzoru były kierowane do środków masowego przekazu „wytyczne” na bieżąco sterujące prowadzoną przez nich polityką informacyjną.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 24-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?