Distribution of ascaridoid nematodes (Nematoda: Chromadorea: Ascaridoidea) in fish from the Barents Sea

Katarzyna Najda , Agnieszka Kijewska , Tomasz Kijewski , Kęstas Plauška , Jerzy Rokicki

Abstract

The Ascaridoidea are parasites with heteroxenous life cycles. The study shows that fish can be paratenic, intermediate, or final hosts for parasites, and parasitic fauna reflects the feeding behavior of the hosts. Each species of parasites has also different environmental preferences and host specificity. Parasitic nematodes of fish representing Pleuronectidae, Gadidae, Sebastidae, and Macrouridae were studied. Worms were collected separately from different infection sites: stomach, intestine, liver and body cavity. Nematodes were identified using both morphological and molecular methods (PCR-RFLP). Six nematode species were recorded:Anisakis simplexs.s.,Contracaecum osculatumA, B, andC.osculatumC (s.s.),Hysterothylacium aduncumandPseudoterranova bulbosa.Anisakis simplexs.s. was the most numerous nematode species of all catches combined. Differences in parasite species composition were related to the depth and location of sampling areas. In the fish from deep waters, the abundance ofA.simplexs.s. decreased compared to fish from shallow waters andP.bulbosawas the dominant species. Ascaridoid species have specific preferences regarding the impact on various internal organs of fish, which is reflected in their abundance. The presence of Ascaridoidea in the Barents Sea is associated with the distribution of hosts and varying food preferences related to the age of fish. The abundance of parasites varied between different host species.
Autor Katarzyna Najda (WB / KZBiP)
Katarzyna Najda
- Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
, Agnieszka Kijewska
Agnieszka Kijewska
-
, Tomasz Kijewski
Tomasz Kijewski
-
, Kęstas Plauška
Kęstas Plauška
-
, Jerzy Rokicki (WB / KZBiP)
Jerzy Rokicki
- Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
Tytuł czasopisma/seriiOceanological and Hydrobiological Studies, ISSN 1730-413X, (A 15 pkt)
Rok wydania2018
Tom47
Nr2
Paginacja128-139
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku angielskimAscaridoidea, Barents Sea, nematodes, parasites, Greenland halibut
DOIDOI:10.1515/ohs-2018-0014
URL https://doi.org/10.1515/ohs-2018-0014
Języken angielski
Punktacja (całkowita)15
PunktacjaPunktacja MNiSW = 15.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Impact Factor WoS: 2017 = 0.461 (2) - 2017=0.604 (5)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót