Wpływ strategii Europa 2020 na politykę spójności w Unii Europejskiej w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020 i wnioski dla Polski

Dorota Czykier-Wierzba

Abstract

n/a
Author Dorota Czykier-Wierzba KFiRF
Dorota Czykier-Wierzba,,
- Department of Finance and Financial Risk
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189
Issue year2016
Vol14
No1
Pages5-27
Keywords in Polishstrategia "Europa 2020", polityka spójności, reforma, fundusze strukturalne, Fundusz Spójności
Keywords in EnglishEurope 2020 strategy, cohesion policy, reform, structural funds, Cohesion Fund
URL http://zif.wzr.pl/pim/2016_1_1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back