Polish GAAP as part of the globalization process

Jerzy Gierusz , Maciej Gierusz

Abstract

The article describes the evolutionary stages of Polish GAAP from the early 1990s to the present day in the context of basic harmonization trends. It explains that the developments have been shaped by two groups of international regulation, IFRS and the European Union directives. As a result, Polish GAAP represents an example of a mixed model accounting including features of both Anglo-American and Continental regulation.
Author Jerzy Gierusz (FM/DA)
Jerzy Gierusz,,
- Department of Accounting
, Maciej Gierusz (FM/DA/MAU)
Maciej Gierusz,,
- Management Accounting Unit
Other language title versionsPolska rachunkowość jako część procesu globalizacji
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol52
No4
Pages29-38
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishharmonizacja, polska rachunkowość, modele rachunkowości
Keywords in Englishharmonization, Polish GAAP, accounting models
Abstract in PolishW artykule opisano rozwój polskiej rachunkowości od początku lat 90. XX w. do dnia dzisiejszego w kontekście harmonizacji. Wyjaśniono, że zmiany były kształtowane przez dwa źródła międzynarodowych regulacji: MSSF i dyrektywy Unii Europejskiej. W efekcie polska rachunkowość reprezentuje model mieszany, łącząc w sobie cechy zarówno rozwiązań anglo-amerykańskich, jak i kontynentalnych.
DOIDOI:10.17951/h.2018.52.4.29-38
URL https://journals.umcs.pl/h/article/download/7005/6110
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 10-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?