Finansowanie innowacji z funduszy strukturalnych 2014-2020 w województwie pomorskim

Krzysztof Szczepaniak

Abstract

Europe conducts world-class research as well as a solid industrial base. New trends such as artificial intelligence and the circular economy will soon lead to massive changes in society and the economy. Therefore, it is necessary to under-take actions that will allow to control a new wave of innovation and to effectively join the current of global economic competition. Operational programs that are the result of the European Union's cohesion policy are effectively implemented in the Pomorskie Voivodeship. In particular, this applies to projects related to the development or implementation of innovation. The weak point is that a large pool of funds is absorbed by medium and large enterprises. This weakness, however, certainly does not apply only to the Pomorskie Voivodeship. This will be the subject of further in-depth research.
Author Krzysztof Szczepaniak (FM/DIRE/IU)
Krzysztof Szczepaniak,,
- Investment Unit
Pages93-110
Publication size in sheets0.85
Book Wojewnik-Filipkowska Anna, Szczepaniak Krzysztof (eds.): Inwestycje i nieruchomości: współczesne wyzwania, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-923-5, 289 p.
Keywords in Polishinnowacje, inwestycje, innowacyjna gospodarka, fundusze strukturalne, dotacje
Keywords in Englishinnovations, investments, innovative economy, structural funds, subsidies
Abstract in PolishEuropa prowadzi badania naukowe na światowym poziomie, jak również ma solidną bazę przemysłową. Nowe trendy, takie jak sztuczna inteligencja oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, doprowadzą wkrótce do ogromnych zmian w społeczeństwie i gospodarce. Trzeba zatem podejmować działania, które pozwolą na sterowanie nową falą innowacji i skuteczne włączenie się w nurt światowej konkurencji gospodarczej. W województwie pomorskim skutecznie wdrażane są programy operacyj-ne, będące wynikiem polityki spójności Unii Europejskiej. W szczególności dotyczy to projektów związanych z rozwojem lub wdrażaniem innowacji. Jako słabość potraktować należy fakt, iż znacząca pula środków absorbowana jest przez średnie i duże przedsiębiorstwa. Mankament ten jednak z pewnością nie dotyczy wyłącznie województwa pomorskiego. Ten właśnie kierunek będzie przedmiotem dalszych pogłębionych badań.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 02-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?