Przedstawiciel społeczny jako amicus curie w postępowaniu sądowym - co nam zostało z tych lat rzymskich?

Krzysztof Woźniewski

Abstract

The paper presents the figure of social representative in polish criminal procedure as distant echo of roman amicus curiae. There are some similarities in the concept of this type of court aide like legal education to some extent or being competent in some sort of cases, acting on motion of courts or working with the judge approval and impartiality vis-à-vis victim or defendant. The second part of the paper examines latest amendments of art. 90 of criminal procedure code with regard to legal grounds of admission of social representative to the trial.
Author Krzysztof Woźniewski (FLA / DCPC)
Krzysztof Woźniewski,,
- Department of Criminal Procedure and Criminalistics
Other language title versionsSocial representative as amicus curiae in legal proceedings - what happen to happen from those years old?
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Seria Prawnicza, ISSN 1730-3508, (B 7 pkt)
Issue year2018
No101
Pages168-177
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzedstawiciel społeczny, amicus curie, postępowanie karne, prawo rzymskie
Keywords in Englishsocial representative, amicus curie, criminal procedure, Roman law
Abstract in PolishArtykuł przedstawia instytucję przedstawiciela społecznego będącego rodzajem rzecznika interesu społecznego w kontekście specyficznej figury procesowej, jaką był rzymski amicus curiae. Po dokonaniu porównania cech charakterystycznych rzymskiego amicus curiae i polskiego obecnego przedstawiciela społecznego okazuje się, że wspólnymi cechami są: posiadanie wykształcenia prawniczego lub wiedzy o stosunkach społecznych danego rodzaju, dopuszczenie do postępowania z inicjatywy i za zgodą sąd (powołanie przez sąd) oraz niezależność od stron. W drugiej części artykułu omówiony został sens prawny nowych rozwiązań prawnych przyjętych w nowelizacji art. 90 k.p.k. z 10 czerwca 2016 r.
DOIDOI:10.15584/znurprawo.2018.22.12
URL http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4053
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back