Strategiczne wyzwania rozwoju przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnym na przykładzie Omida Logistics Group

Bartłomiej Glinka , Grzegorz Pawłowski

Abstract

Contemporary company is developing in a turbulent environment. The path of this development is cutting by many crises. One from the most popular models of development is the Greiner’s model. It assumes the evolutionary steps of company growth, interrupted by successive crises. With this model is connected a theoretical conception of the "pyramid of growth". These theoretical concepts have been confronted with practical experiences of the Omida group. The analysis has showed a significant degree of convergence of theoretical models with this case study.
Author Bartłomiej Glinka
Bartłomiej Glinka,,
-
, Grzegorz Pawłowski (FE / DEP)
Grzegorz Pawłowski,,
- Department od Economic Policy
Other language title versionsStrategic challenges of the company development in the global environment in the case of Omida Logistics Group
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol7
No3
Pages27-43
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishmodel Greinera, bariery rozwoju, Omida Logistics Group
Keywords in EnglishGreiner growth model, barriers of development, Omida Logistics Group
Abstract in PolishWspółczesne przedsiębiorstwo rozwija się w burzliwym otoczeniu. Ścieżka tego rozwoju napotyka na różne kryzysy. Jednym z najbardziej popularnych modeli rozwoju jest model L. Greinera. Zakłada on ewolucyjne etapy wzrostu przedsiebiorstwa, przerywane kolejnymi kryzysami. Do etapowego modelu wzrostu nawiązuje teoretyczna koncepcja „piramidy wzrostu”. W artykule skonfrontowano teoretyczne koncepcje z praktycznymi doświadczeniami, które napotkał zarząd przedsiębiorstwa Omida. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono znaczny stopień zbieżności modeli teoretycznych z badanym przypadkiem praktycznym.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/09/3_B_Glinka_G.Pawlowski_WG_3_2016_GG.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?