O wartościach uznawanych przez buntowników

Przemysław Szczygieł

Abstract

In this text the author makes a “secondary analysis” of the category “values behind rebellion”, which emerged during the analysis of the empirical material over the learning potential of rebellion. In the statements of the respondents, many references to the problem of values appeared. One of them was freedom, which appeared in many contexts and different meaning configurations. In the process of the analysis, the threads connecting the values and the construction of rebels’ identities were distinguished. The author analyzes this issue using the Ernesto’s Laclau concept of “empty signifiers” and “postulative rhetoric” by Tomasz Szkudlarek.
Author Przemysław Szczygieł (FSS / IE)
Przemysław Szczygieł,,
- Institute of Education
Other language title versionsAbout the values of rebel people
Journal seriesStudia i Badania Naukowe. Pedagogika, [Studia i Badania Naukowe], ISSN 1897-2829, (B 5 pkt)
Issue year2018
Vol12
No1
Pages97-109
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwartości, bunt, tożsamość, polityka, puste znaczące
Keywords in Englishvalues, rebellion, identity, politics, empty signifiers
Abstract in PolishW niniejszym tekście autor dokonuje wtórnej analizy kategorii „wartości stojące za buntem”, która wyłoniła się podczas analizy materiału empirycznego nad uczącym potencjałem buntu. W wypowiedziach osób badanych pojawiło się bowiem wiele odniesień do problematyki wartości. Jedną z nich była wolność, która pojawiła się w wielu kontekstach i różnych konfiguracjach znaczeniowych. W toku analizy wyodrębnione zostały wątki łączące wyznawane przez buntowników wartości i konstruowanie ich tożsamości. Autor analizuje tę kwestię przy użyciu koncepcji pustych znaczących Ernesto Laclau i retoryki postulatywnej zaproponowanej przez Tomasza Szkudlarka.
URL https://www.ateneum.edu.pl/assets/Uploads/Segregator2-SIBN-Ped-2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?