Walka ideologii na łamach tygodników "Newsweek Polska" i "Sieci": kaczyzm vs układ

Tatiana Kananowicz

Abstract

In the article the author analyzes some ideologemes of the current political discourse in Polish print media which are the basis of narrationof two competing weeklies – "Newsweek Polska" and "Sieci prawdy". The linguistic analysis of the semantic field of the ideologemes is prefaced with a brief description of the political and media situation in Poland, underlining the dichotomy in political and media spheres affecting the narration in print media.
Author Tatiana Kananowicz (FL/IESP)
Tatiana Kananowicz,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsIdeological battle on the pages of weeklies "Newsweek Polska" and "Sieci": kaczyzm vs układ
Journal seriesJęzyk Polski, ISSN 0021-6941, (C 15 pkt)
Issue year2018
Vol98
No4
Pages38-46
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishprasowy dyskurs polityczny, ideologia, ideologem, wartości
Keywords in Englishpolitical discourse in print media, ideology, ideologeme, values
ASJC Classification3310 Linguistics and Language; 1203 Language and Linguistics
Abstract in PolishPrzedmiotem analizy w niniejszym artykule są wybrane ideologemy współczesnego prasowego dyskursu politycznego, na których opierają swoje narracje dwa konkurujące ze sobą tygodniki opinii – "Newsweek Polska" i "Sieci". Lingwistyczną analizę semantycznego pola ideologemów poprzedzono krótkim zarysem sytuacji politycznej i medialnej w Polsce, akcentując dychotomiczny podział w polityce i w mediach, rzutujący na analizowany przekaz polityczny publicystyki prasowej.
DOIDOI:10.31286/JP.98.4.4
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.177
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?