Wspólny znak towarowy gwarancyjny w ujęciu ekonomiczno-prawnym wobec wyzwań międzynarodowych

Anna Maria Nikodemska-Wołowik , Joanna Bednarz

Abstract

In the article, applicable in character, the attention was focused on a Common Certification Mark due to the fact that the authors identified a significant gap in the domestic economic and legal literature as well as in case law in this category of the trademark. Moreover, they discovered the potential of this trademark as a tool to build companies’ stakeholders trust in the post-crisis uncertainty in the international environment. The objective of this paper therefore is to fill this gap in the field of cognitive economic and legal recognition of the Common Certification Mark and to develop a set of recommendations and good practices in this area.
Author Anna Maria Nikodemska-Wołowik (FE/IIB)
Anna Maria Nikodemska-Wołowik,,
- Institute of International Business
, Joanna Bednarz (FE/IIB)
Joanna Bednarz,,
- Institute of International Business
Other language title versionsCommon Certification Mark in terms of economic and legal approach towards international challenges
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol24
No9
Pages245-250
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishochrona własności intelektualnej, otoczenie międzynarodowe, wspólny znak towarowy gwarancyjny, interesariusze
Keywords in Englishintellectual property protection, international environment, common certification mark, stakeholders
Abstract in PolishW opracowaniu mającym charakter aplikacyjny uwagę skoncentrowano na wspólnym znaku towarowym gwarancyjnym, ponieważ w rodzimej literaturze ekonomicznej, prawnej i w orzecznictwie dotąd relatywnie niewiele miejsca poświęcono tej kategorii znaku. Ponadto, odkryto potencjał tkwiący w tym oznaczeniu jako narzędziu budowania zaufania interesariuszy przedsiębiorstwa w post-kryzysowych warunkach niepewności w wymiarze międzynarodowym i silniejszego odczuwania ryzyka konsumenckiego. Celem artykułu jest wypełnienie luki poznawczej w zakresie ekonomiczno- prawnego ujęcia istoty wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego oraz próba stworzenia zbioru rekomendacji i dobrych praktyk w tym zakresie.
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_9_2017_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?