Wspólny znak towarowy gwarancyjny w ujęciu ekonomiczno-prawnym wobec wyzwań międzynarodowych

Anna Maria Nikodemska-Wołowik , Joanna Bednarz

Abstract

In the article, applicable in character, the attention was focused on a Common Certification Mark due to the fact that the authors identified a significant gap in the domestic economic and legal literature as well as in case law in this category of the trademark. Moreover, they discovered the potential of this trademark as a tool to build companies’ stakeholders trust in the post-crisis uncertainty in the international environment. The objective of this paper therefore is to fill this gap in the field of cognitive economic and legal recognition of the Common Certification Mark and to develop a set of recommendations and good practices in this area.
Autor Anna Maria Nikodemska-Wołowik (WE / IHZ)
Anna Maria Nikodemska-Wołowik
- Instytut Handlu Zagranicznego
, Joanna Bednarz (WE / IHZ)
Joanna Bednarz
- Instytut Handlu Zagranicznego
Inne wersje tytułuCommon Certification Mark in terms of economic and legal approach towards international challenges
Tytuł czasopisma/seriiMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Tom24
Nr9
Paginacja245-250
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimochrona własności intelektualnej, otoczenie międzynarodowe, wspólny znak towarowy gwarancyjny, interesariusze
Słowa kluczowe w języku angielskimintellectual property protection, international environment, common certification mark, stakeholders
Streszczenie w języku polskimW opracowaniu mającym charakter aplikacyjny uwagę skoncentrowano na wspólnym znaku towarowym gwarancyjnym, ponieważ w rodzimej literaturze ekonomicznej, prawnej i w orzecznictwie dotąd relatywnie niewiele miejsca poświęcono tej kategorii znaku. Ponadto, odkryto potencjał tkwiący w tym oznaczeniu jako narzędziu budowania zaufania interesariuszy przedsiębiorstwa w post-kryzysowych warunkach niepewności w wymiarze międzynarodowym i silniejszego odczuwania ryzyka konsumenckiego. Celem artykułu jest wypełnienie luki poznawczej w zakresie ekonomiczno- prawnego ujęcia istoty wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego oraz próba stworzenia zbioru rekomendacji i dobrych praktyk w tym zakresie.
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_9_2017_cd.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
UwagiPłyta CD
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?