Kontrola zarządcza w sądach powszechnych - wybrane aspekty prawne

Agnieszka Gajda

Abstract

The main purpose of this paper is to present the important aspects of management control over polish common courts. This type of control has been introduced by the Act on common courts system as a kind of administrative supervision over common courts and has been entrusted to the Minister of Justice. The Author of this paper deliberates what the management control is and what the character and duties of the director of a common court are in this process. The Author also describes differences in legal nature between the notice of the Minister of Justice, and the notice of the Minister of Finance. They both are issued in the process of management control, but their actual impact on common courts is different.
Autor Agnieszka Gajda (WPiA / KPKiIP)
Agnieszka Gajda
- Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych
Inne wersje tytułuManagement control in common courts - selected legal aspects
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Prawa Konstytucyjnego, ISSN 2082-1212, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Nr2 (36)
Paginacja11-28
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Słowa kluczowe w języku polskimkontrola zarządcza, komunikat Ministra Sprawiedliwości, dyrektor sądu, nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości, sądy powszechne
Słowa kluczowe w języku angielskimmanagement control, notice of the Minister of Justice, director of the common court, administrative supervision of the Minister of Justice, common courts
Streszczenie w języku polskimPrzedmiotem niniejszego opracowania uczyniono wybrane aspekty kontroli zarządczej, którą ustawa – prawo o ustroju sądów powszechnych przekazała w ramach wykonywanego nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi – Ministrowi Sprawiedliwości. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest kontrola zarządcza, jaką rolę odgrywa dyrektor sądu w jej wykonywaniu. Zastanawia się również nad charakterem prawnym komunikatu Ministra Sprawiedliwości i komunikatu Ministra Finansów wydawanych w ramach kontroli zarządczej, oceniając ich rzeczywisty wpływ na regulacje prawnie wiążące w sądach powszechnych.
DOIDOI:10.15804/ppk.2017.02.01
URL http://www.marszalek.com.pl/przegladprawakonstytucyjnego/pdf/36.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?