Kontrola zarządcza w sądach powszechnych - wybrane aspekty prawne

Agnieszka Gajda

Abstract

The main purpose of this paper is to present the important aspects of management control over polish common courts. This type of control has been introduced by the Act on common courts system as a kind of administrative supervision over common courts and has been entrusted to the Minister of Justice. The Author of this paper deliberates what the management control is and what the character and duties of the director of a common court are in this process. The Author also describes differences in legal nature between the notice of the Minister of Justice, and the notice of the Minister of Finance. They both are issued in the process of management control, but their actual impact on common courts is different.
Author Agnieszka Gajda (FLA/DCLPI)
Agnieszka Gajda,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versionsManagement control in common courts - selected legal aspects
Journal seriesPrzegląd Prawa Konstytucyjnego, ISSN 2082-1212, (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (36)
Pages11-28
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishkontrola zarządcza, komunikat Ministra Sprawiedliwości, dyrektor sądu, nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości, sądy powszechne
Keywords in Englishmanagement control, notice of the Minister of Justice, director of the common court, administrative supervision of the Minister of Justice, common courts
Abstract in PolishPrzedmiotem niniejszego opracowania uczyniono wybrane aspekty kontroli zarządczej, którą ustawa – prawo o ustroju sądów powszechnych przekazała w ramach wykonywanego nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi – Ministrowi Sprawiedliwości. Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest kontrola zarządcza, jaką rolę odgrywa dyrektor sądu w jej wykonywaniu. Zastanawia się również nad charakterem prawnym komunikatu Ministra Sprawiedliwości i komunikatu Ministra Finansów wydawanych w ramach kontroli zarządczej, oceniając ich rzeczywisty wpływ na regulacje prawnie wiążące w sądach powszechnych.
DOIDOI:10.15804/ppk.2017.02.01
URL https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/36/ppk3601.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?