Kształtowanie się, treść zasad oraz wartości Kodeksu Bushido

Luiza Kliczkowska

Abstract

This article attempts to analyze the process of shaping the samurai demeanor by considering the essence contained in the Bushido Code. The first part of the presented work focuses on the process of shaping the code. Examining the etiology of the Bushido Code, the historical background and the most important sources of shaping were considered, with particular emphasis on the etymology of the word “bushido”. In the second part of the article, the individual principles and values contained in the samurai code were examined. Attention was paid to the universality of some of the morals, at the same time indicating the diversity of the east and west cultures. During the analysis of the set of moral values contained in the Bushido Code, the incentives that shape the samurai demeanor were emphasized. The most important characteristics of the bushi character were approximated, which was done to facilitate the reader's understanding of their actions. This article also attempts to refute the contemporary samurai stereotype of someone that was an overly impulsive and merciless example of a warrior.
Author Luiza Kliczkowska (FLA)
Luiza Kliczkowska,,
- Faculty of Law and Administration
Other language title versionsThe Bushido Code morals, values and the shaping process
Journal seriesRocznik Naukowy /Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego/, ISSN 1730-7953, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol27
Pages191-197
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKodeks Bushido, kodeks samurajów, zasady, samuraj, bushi, Japonia
Keywords in EnglishBushido Code, Samurai Code, morals, samurai, bushi, Japan
Abstract in PolishW niniejszym artykule podjęto próbę analizy motywów kształtujących postawę samuraja poprzez rozważenie treści zawartych w Kodeksie Bushido. Pierwsza część przedstawionej pracy skupia się na procesie kształtowania samego kodeksu. Badając etiologię Kodeksu Bushido wzięto pod rozwagę tło historyczne oraz najważniejsze źródła powstania, ze szczególnym uwzględnieniem etymologii słowa "bushido". W drugiej części artykułu rozpatrzono kolejno poszczególne zasady i wartości zawarte w kodeksie samurajów. Zwrócono uwagę na uniwersalność części zasad, jednocześnie wskazując na odmienności kultury wschodu i zachodu. Podczas analizy zbioru wartości moralnych zawartych w Kodeksie Bushido podkreślono bodźce kształtujące postawę samuraja. Przybliżono najistotniejsze cechy charakteru bushi, co miało ułatwić czytelnikowi zrozumienie przesłanek ich działania. W niniejszym artykule podjęto się także próby obalenia istniejącego współcześnie stereotypu samuraja, jakoby stanowił on nadmiernie porywczy i bezlitosny przykład wojownika.
URL http://www.awf.gda.pl/index.php?id=661&articles=689&file=tl_files/nauka/wydawnictwo/rn2017/ROCZNIK_NAUKOWY_2017.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-05-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 16-05-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back