Rola ceramidów w patologii i diagnostyce wybranych nowotworów

Alicja Pakiet , Piotr Stepnowski , Adriana Mika

Abstract

In oncological patients the prognosis is largely dependent on the stage of disease at the time of diagnosis. Therefore, there is a necessity to discover new, highly specific and sensitive cancer biomarkers. Studies over the past decades identified sphingolipids as bioactive compounds, which are involved in several biological processes. Ceramides are the central molecule in sphingolipids’ metabolism and can exhibit pro- and antioncogenic activity, depending on their molecular structure. The profile of specific ceramides in biological samples allows for identification of oncological patients. Additionally, enzymes involved in ceramides productions are potential molecular targets for therapy. This review presents current knowledge on the role of ceramides in the pathology of selected epithelial cancers and proposed diagnostic biomarkers discovered as a result of this studies.
Author Alicja Pakiet (FCh / DEA / LChER)
Alicja Pakiet,,
- Laboratory of Chemical Environmental Risks
, Piotr Stepnowski (FCh / DEA / LChER)
Piotr Stepnowski,,
- Laboratory of Chemical Environmental Risks
, Adriana Mika (FCh / DEA / LChER)
Adriana Mika,,
- Laboratory of Chemical Environmental Risks
Other language title versionsThe role of ceramides in pathology and diagnostics of selected cancers
Pages354-363
Publication size in sheets0.5
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2019: Nauki przyrodnicze i medyczne, vol. 1, 2019, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-951445-6-1, [978-83-9514454-4-7], 508 p.
Keywords in Polishceramid, biomarker, rak, sfingolipidy
Keywords in Englishceramide, biomarker, cancer, sphingolipids
Abstract in PolishRokowania pacjentów onkologicznych są w dużej mierze uzależnione od stadium rozwoju choroby w momencie jej wykrycia. Skutkuje to potrzebą poszukiwania nowych, wysoce specyficznych i czułych markerów nowotworowych. W ostatnich dekadach badania nad sfingolipidami wykazały, że są one bioaktywnymi związkami, zaangażowanymi w szereg procesów biologicznych. Główną rolę w metabolizmie sfingolipidów odgrywają ceramidy, charakteryzujące się, w zależności od budowy, pro- lub przeciwnowotworowymi właściwościami. Profil specyficznych ceramidów w próbkach biologicznych pozwala zidentyfikować pacjentów nowotworowych. Enzymy zaangażowane w produkcję ceramidów są także potencjalnymi celami molekularnymi w terapii. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najnowszej wiedzy dotyczącej roli ceramidów w patologii wybranych nowotworów wywodzących się z komórek nabłonka oraz potencjalnych biomarkerach diagnostycznych zaproponowanych w rezultacie tych badań.
URL http://www.konferencja-eureka.pl/assets/docs/nauki-przyrodnicze-i-medyczne-2019-cz-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-11-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?