Does spiritual intelligence (SI) exist? A theoretical investigation of a tool useful for finding the meaning of life

Katarzyna Skrzypińska

Abstract

For years, spirituality and fnding the meaning of life have been considered essential phenomena in the context of human existence. Zohar introduced the term spiritual intelligence (SI) in 1997, and since that time researchers have been seeking to clarify the concept. Emmons (The psychology of ultimate concerns. Guilford Press, New York, 1999) suggested that SI serves as a potentially signifcant construct to expand our understanding of the psychological determinants of human functioning. In recent years, several eforts to conceptualize and measure this construct have joined the body of related literature, of which King (Brighter paths to wellbeing: an integrative model of human intelligence and health. Trent University Centre for Health Studies Showcase, pp 12–13, 2008) serves as one notable example. Following, evaluating, and summarizing the theoretical debate regarding the validity of a concept, as it is presented in the literature, has long been understood as a helpful way of extending scholarly dialogue. In this project, I review psychological literature relevant to the debate on the validity of SI as a psychological construct. The literature ofers many examples that demonstrate a relation between SI and other phenomena that are important for human functioning—well-being in this. Results of the analysis support theoretical considerations for viewing SI as facilitating the ability to search for the meaning of life and provide directions for future study.
Publication typeIn press (online first, early view)
Author Katarzyna Skrzypińska (FSS/IPsych/DRFQL)
Katarzyna Skrzypińska,,
- Division of Research on Family and Quality of Life
Journal seriesJournal of Religion and Health, [Journal of Religion and Health], ISSN 0022-4197, e-ISSN 1573-6571, (N/A 200 pkt)
Issue year2020
Noonline first
Pages1-17
Publication size in sheets0.80
Keywords in Polishduchowość, duchowa inteligencja, poczucie sensu życia, satysfakcja z życia, dobrostan
Keywords in Englishspirituality, spiritual intelligence, meaning of life, satisfaction with life, well-being
ASJC Classification2700 General Medicine; 2900 General Nursing; 1212 Religious studies
Abstract in PolishPrzez lata duchowość i poszukiwanie sensu życia były uważane za istotne zjawiska w kontekście ludzkiej egzystencji. Zohar wprowadziła termin inteligencja duchowa (SI) w 1997 roku i od tego czasu badacze starają się wyjaśnić tę koncepcję. Emmons (1999) zasugerował, że SI służy jako potencjalnie znaczący konstrukt do poszerzenia naszego zrozumienia psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka. W ostatnich latach pojawiło się wiele pomysłów zmierzających do konceptualizacji i pomiaru tego konstruktu, także zagadnień pokrewnych. Jednym z badaczy jest David King (praca: Jaśniejsze ścieżki do dobrego samopoczucia: zintegrowany model ludzkiej inteligencji i zdrowia. Centrum badań nad zdrowiem Uniwersytetu Trent, str. 12–13 , 2008), którego podejscie stanowi jeden z godnych uwagi przykładów. Podążanie, ocena i podsumowanie teoretycznej debaty na temat ważności koncepcji, tak jak jest ona prezentowana w literaturze, od dawna jest postrzegane jako pomocny sposób na rozszerzenie dialogu naukowego. W tym projekcie przeglądam literaturę psychologiczną dotyczącą debaty na temat ważności SI jako konstruktu psychologicznego. Literatura podaje wiele przykładów, które pokazują związek między SI a innymi zjawiskami, które są ważne dla funkcjonowania człowieka - w tym dobrego samopoczucia. Wyniki analizy potwierdzają teoretyczne rozważania dotyczące postrzegania SI jako fenomenu ułatwiającego poszukiwanie sensu życia i wskazanie kierunków przyszłych badań.
DOIDOI:10.1007/s10943-020-01005-8
URL https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10943-020-01005-8.pdf
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)200
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 200.0, 04-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.864; WoS Impact Factor: 2017 = 1.061 (2) - 2017=1.309 (5)
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?