Does self-improvement explain well-being in life and at workplace? : analysis based on selected measures of well-being

Anna Zawadzka , Anna Szabowska-Walaszczyk

Abstract

n/a
Autor Anna Zawadzka (WNS / IPsych / ZPEiPO)
Anna Zawadzka
- Zakład Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji
, Anna Szabowska-Walaszczyk (WNS / IPsych)
Anna Szabowska-Walaszczyk
- Instytut Psychologii
Tytuł czasopisma/seriiPolish Psychological Bulletin, ISSN 0079-2993, e-ISSN 1641-7844, (B 15 pkt)
Rok wydania2014
Paginacja134-141
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimself-improvement, well-being, life satisfaction, work engagement
Klasyfikacja ASJC3200 General Psychology
DOIDOI:10.2478/ppb-2014-0018
URL http://dx.doi.org/10.2478/ppb-2014-0018
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)15
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 15.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.148
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót