Organizacja sieci hydrograficznej w zlewni pojeziernej przy różnym stanie jej retencji

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska , Włodzimierz Golus

Abstract

n/a
Autor Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (WOiG / IG / KL)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
- Katedra Limnologii
, Włodzimierz Golus (WOiG / IG / KL)
Włodzimierz Golus
- Katedra Limnologii
Paginacja159-166
Książka Bogdanowicz Robert , Fac-Beneda Joanna (red.): Zasoby i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-028-3, 134 s.
Słowa kluczowe w języku polskimsieć hydrograficzna obszarów młodoglacjalnych, model kaskady ośrodków retencji
Słowa kluczowe w języku angielskimhydrographic network of late glacial landscape, basin retention cascada model
URL http://www.ap.krakow.pl/geo/paleo/ptg/Zasoby.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót