Wybrane teoretyczne aspekty zjawiska niedostosowania społecznego w perspektywie poznawczej. Rozważania na pograniczu nauk: pedagogiki i psychologii

Justyna Siemionow

Abstract

Celem prezentowanego artykułu jest wskazanie wybranych teoretycznych podstaw zjawiska niedostosowania społecznego w odniesieniu do interdyscyplinarnego charakteru,zarówno pedagogiki ogólnej, jak i pedagogiki resocjalizacyjnej. W artykule przedstawiona jest perspektywa kognitywna jako teoretyczna podstawa do projektowania i organizowania działań wychowawczych w odniesieniu zarówno do nieletnich, jak i dorosłych sprawców. Praca prezentuje poznawczą, szeroko dziś stosowaną, teorię przestępczego stylu myślenia i życia według Glena D. Waltersa, która akcentuje związek między przyjmowaniem i przetwarzaniem informacji przez człowieka a jego przestępczym działaniem. Wspólny mianownik dla osiągnięć dzisiejszej pedagogiki resocjalizacyjnej oraz perspektywy poznawczejw psychologii może stać się źródłem licznych inspiracji do poszukiwania skutecznych rozwiązań w procesie resocjalizacji. Niezbędne do tego jest doprecyzowanie i jasne określenie kluczowych dla tego procesu pojęć.
Author Justyna Siemionow (FSS / IE / DSPSR)
Justyna Siemionow,,
- Division of Social Pathology and Social Rehabilitation
Other language title versionsSome selected theoretical aspects of the social maladjustment in the cognitive perspective. The considering in the borderland: of pedagogy and psychology
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol18
No1
Pages135-150
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishniedostosowanie społeczne, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika kreująca, perspektywa poznawcza w psychologii i pedagogice
Keywords in Englishsocially maladjusted, social rehabilitation pedagogy, creating pedagogy, cognitive aspect in psychology and pedagogy
URL http://maes-online.com/fulltxt.php?ICID=1242541
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back