Governmentality w systemie pomocy społecznej

Marcin Boryczko

Abstract

Social work as a specific field of practice leading, on the one hand, to establish institutional support as well as ways of solving people’s problems and, on the other hand, as a field plunged into bureaucratic mechanisms, whose implicit aim is to control and govern social problems. Social security systems include a kind of ambivalence from the beginning of their existence. Modern state that is the historical basis of the contemporary social order consisted of disciplinarity and pedagogization. It begins its social reform by increasing productivity and effectiveness of labor power. The aim of this paper is to look at the genesis of modern welfare state and public service from the Foucauldian perspective of governmentality, which enables in historical processes the identification of tendencies existing in contemporary society under neoliberal constraints. The question of governementality is very much up to date in the context of social security system research and analysis. Taking into account Foucauldian applicable perspective, one might say that social work agency is an appropriate place of soft disciplinarity and formation of the individual according to arbitrarily conditioned social expectations.
Author Marcin Boryczko (FSS / IE / DSocP)
Marcin Boryczko,,
- Division of Social Pedagogy
Other language title versionsGovernmentality in social security system
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol19
No3
Pages189-203
Publication size in sheets1.08
Keywords in Polishpraca socjalna, rządomyślność, państwo opiekuńcze
Keywords in Englishsocial work, governmentality, welfare state
Abstract in PolishPraca socjalna, traktowana jako specyficzne pole praktyk społecznych, służących z jednej strony wspieraniu, pomaganiu i rozwiązywaniu problemów, z drugiej zaś, jako pole zaangażowane w mechanizmy biurokratyczne, których ukrytym celem jest kontrolowanie i zarządzanie problemami, miała od samego początku istnienia państwa opiekuńczego charakter ambiwalentny. Państwo nowożytne, stanowiące podstawę nowoczesnego porządku opartego na dyscyplinowaniu i pedagogizacji, rozpoczyna wprowadzanie reform socjalnych od zwiększenia produktywności i efektywności siły roboczej. Celem niniejszego tekstu jest próba spojrzenia na genezę państwa opiekuńczego oraz szeroko rozumianej pomocy publicznej z perspektywy Foucaultowskiego governmentality, która pozwala zidentyfikować w historycznych procesach rozwojowych tendencje obecne również dziś w perspektywie neoliberalizacji życia społecznego. Aktualność problematyki governementality w obszarze systemów zabezpieczeń społecznych nie podlega dyskusji, o czym świadczą publikacje oraz badania prowadzone w tym obszarze. Patrząc z aplikacyjnej perspektywy, można powiedzieć, że ośrodek pomocy społecznej jest najwłaściwszym miejscem „łagodnego” dyscyplinowania i dostosowywania członka społeczeństwa odstającego od normy.
DOIDOI:10.26881/maes.2018.3.12
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/2768/2215
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
File
Boryczko_Marcin_Governmentality_w_systemie_2018.pdf 2.03 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?