Specyfika fuzji i przejęć w obrębie spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa jako procesów mających wzmocnić ich pozycję na rynku krajowym i globalnym. Analiza przypadków

Dominik Aziewicz , Krzysztof Dobrowolski

Abstract

The aim of this article is to describe the process of mergers and acquisitions in sector of stateowned enterprises in Poland. First of all, the article provides theoretical background connected with M&A, focusing mainly on decision making process and motivations of management and stakeholders. Then, it explains the role of state-owned enterprises in Polish economy and risks connected with joining politics with economics. Finally, it presents case studies containing examples of mergers and acquisitions including state-owned enterprises in Poland. Particular attention is paid to the reasons of failures of finalized projects and threats for others being considered by members of Polish government.
Author Dominik Aziewicz (FE / DMacro)
Dominik Aziewicz,,
- Department of Macroeconomics
, Krzysztof Dobrowolski (FE / IMTST)
Krzysztof Dobrowolski,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsMergers and aquisitions involving state owned enterprises in Poland
Pages352-376
Publication size in sheets1.49
Book Grynia Alina (eds.): Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 2016, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie : Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-609-95472-7-5, 470 p.
Keywords in Englishmergers, acquisitions, M&A, state-owned enterprises, SOE
Abstract in PolishNiniejszy artykuł porusza problematykę fuzji i przejęć dokonywanych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Zaprezentowano elementy teorii dotyczącej fuzji i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem motywów, którymi kierują się decydenci oraz oczekiwań i obaw interesariuszy. Podkreślona została szczególna rola, jaką Skarb Państwa pełni w gospodarce i zagrożenia, które wiążą się z wykorzystywaniem spółek z jego udziałem do celów politycznych. Następnie przedstawiono studia przypadków fuzji i przejęć z udziałem podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa w wybranych sektorach gospodarki. Szczególną uwagę zwrócono na przyczyny, dla których niektóre realizowane koncepcje nie przyniosły zamierzonych efektów oraz ryzyko, które wiąże się z wdrożeniem dopiero rozważanych projektów.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2013/12/ksiazka2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?