"Let the race die out": a strange case of trans-/post-humans in Mary Bradley Lane‘s feminist utopia Mizora: a prophecy

Ludmiła Gruszewska-Blaim

Abstract

The prevailing criticism of Mary Bradley Lane’s Mizora: A Prophecy, a 19th-century utopia that entered the feminist literary canon after it was reissued by Greg Press in 1975, relatively unanimously assumes that the a sexual subterranean race of the Mizorans represents homo sapiens. Perceived by the narrator - a visitor from Tsarist Russia and a friend to Polish insurrectionists — as women representing an advanced civilization, and only sporadically as fairies, the race of “blonde beauties” is believed to be typical of feminist utopias. Undermining genderification present in the narratorial as well as critical discourse, the article will claim that the status of Mizorans, the race spawned by scientists thousands of years ago, wavers between transhuman and posthuman.
Author Ludmiła Gruszewska-Blaim (FL / IEAS)
Ludmiła Gruszewska-Blaim,,
- Institute of English and American Studies
Other language title versions"Niech wymrze rasa": dziwny przypadek trans-/post-ludzi w feministycznej utopii Mary Bradley Lane Mizora: przepowiednia
Journal seriesRoczniki humanistyczne, ISSN 0035-7707, (B 15 pkt)
Issue year2018
Vol66
No11 spec. issue
Pages29-43
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishutopia feministyczna, postczłowiek, Mizora
Keywords in Englishfeminist utopia, posthuman, Mizora
Abstract in PolishOpracowania krytyczne dziewiętnastowiecznej utopii autorstwa Mary Bradley Lane, pt. Mizora: A Prophecy, która weszła do kanonu utopii feministycznych zaraz po jej wznowieniu w 1975, dość jednomyślnie zakładają, iż aseksualna podziemna rasa Mizoran należy do gatunku homo sapiens. „Blond piękności” postrzegane przez narratorkę — gościa z carskiej Rosji i przyjaciółkę polskich powstańców — jako kobiety reprezentujące wyższą cywilizację, i tylko sporadycznie jako istoty baśniowe, uznawane są przez krytyków za typowe postaci feministycznych utopii. Poddając w wątpliwość genderyfikację obecną zarówno w narratorskim jak i krytycznym dyskursie, artykuł stawia tezę, że status Mizoran poczętych w laboratoriach naukowych tysiące lat temu waha się między transhumanistycznym a poshumanistycznym.
DOIDOI:10.18290/rh.2018.66.11s-3
URL http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/download/10527/10507
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 31-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?