Transport efektywnie korzystający z zasobów jako paradygmat współczesnego rozwoju sektora

Aleksandra Koźlak , Barbara Pawłowska

Abstract

The current development of production and consumption occurring so farin developed economies leads to the depletion of natural resources, while causingenvironmental deterioration. Regarding the contemporary EU policy it increasinglyemphasizes the effective management of resources throughout their whole life cycle.Transport is a sector of the economy, which consumes large amounts of resources,especially non-renewable energy sources and it has adversely affect to the space andthe environment. The aim of the article is to identify areas in which transport consumptionof excessive amounts of resources is a problem and to discuss the possibilitiesof improving this disadvantages.
Author Aleksandra Koźlak (FE / ChTE)
Aleksandra Koźlak,,
- Deparment of Transport Economics
, Barbara Pawłowska (FE / ChTE)
Barbara Pawłowska,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsA resource efficient transport as a paradigm in the sector development
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No64
Pages111-128
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishekonomika transportu, logistyka, paliwa alternatywne, sharing economy, autonomiczne pojazdy
Keywords in Englishtransport economics, logistics, alternative fuels, sharing economy, autonomous vehicles
Abstract in PolishDotychczasowy rozwój produkcji i konsumpcji występujący obecnie w rozwiniętych gospodarkach na świecie prowadzi do wyczerpywania zasobów naturalnych, powodując jednocześnie pogorszenia relacji środowiskowych. W związku z tym współczesna polityka Unii Europejskiej w coraz większym stopniu kładzie nacisk na efektywniejsze gospodarowanie zasobami w trakcie całego ich cyklu życia. Transport jest działem gospodarki, który zużywa duże ilości zasobów - szczególnie nieodnawialnych źródeł energii - i wpływa niekorzystnie na przestrzeń i środowisko naturalne. Celem artykułu jest identyfikacja obszarów, w których zużywanie nadmiernych ilości zasobów stanowi problem, oraz omówienie możliwości poprawy tej niekorzystnej sytuacji.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2355
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?