Falowa natura gdańskiej społeczności. O tożsamości z perspektywy procesów historycznych

Jarosław Załęcki

Abstract

The purpose of this article is to analyse the evolution of the Gdańsk identity triggered by historic events. There are four waves or breakthrough periods one can identify in the city’s most recent history, each carrying its own contribution to the identity of Gdańsk. In the post-war period, the city’s identity was built on ideological grounds. It was the period when the ‘Danzingers’, Kashubians, and ‘Kresowiacy’ [refugees from the pre-war Eastern Poland] were deprived of the possibility to nurture their theretofore identities. The second wave came in the 1970s and 1980s. In the period, the society sculpted what would later constitute the so-called heritage of Solidarity. Wave three was linked to the celebrations of the Gdańsk millennium (year 1997). The changed historic and political context trig-gered the process of restoring the community memory of the history of Gdańsk. It was the time which witnessed the budding process of building the myth of multicultural Gdańsk. Finally, wave four came with the organisation of the ‘Euro 212’ European Football Cham-pionship. For Gdańsk, the tournament proved a flywheel of urban modernisation. Gdańsk found itself among the prime beneficiaries of the European funds and grew to be perceived as one of the most dynamically developing urban agglomerations in Poland. At that point in time, sociological surveys began reporting a continuing trend of enhancing the quality of life in the city and a growing attractiveness of Gdańsk.
Author Jarosław Załęcki (FSS/IPSJ/DAS)
Jarosław Załęcki,,
- Division of Applied Sociology
Other language title versionsWaveform nature of the Gdańsk community. Identity from the perspective of historic processes
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol20
No4
Pages56-68
Publication size in sheets0.60
Keywords in Polishtożsamość miasta, historia Gdańska, dziedzictwo Solidarności, pamięć historyczna, rozwój miasta
Keywords in Englishcity’s identity, history of Gdańsk, heritage of Solidarity, remembrance of history, development of the city
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest analiza kształtowania się tożsamości Gdańska pod wpływem wydarzeń historycznych. W najnowszej historii miasta można wskazać cztery fale, tj. przełomowe okresy, które w istotny sposób kształtowały tożsamość Gdańska. W okresie powojennym tożsamość miasta budowano na ideologicznych podstawach. Był to okres, w którym Danzingerzy, Kaszubi i Kresowiacy nie mieli możliwości kontynuowania swojej dotychczasowej tożsamości. Druga fala przypada na lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte. W tym okresie wykuwa się to, co później stanowić będzie tzw. dziedzictwo Solidarności. Trzecia fala związana jest z obchodami tysiąclecia Gdańska (rok 1997). Na skutek zmiany kontekstu historyczno-politycznego rozpoczął się proces przywracania społecznej pamię-ci na temat historii Gdańska. W tym czasie rozpoczął się proces kreowania mitu o wielokulturowym Gdańsku. I wreszcie czwarta fala związana jest z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”. Dla Gdańska mistrzostwa te stały się kołem zamachowym modernizacji miasta. Gdańsk znalazł się w czołówce beneficjentów funduszy europejskich i wyrósł do miana jednego z najprężniej rozwijających się ośrodków miejskich w Polsce. To wówczas badania socjologiczne zaczęły rejestrować trwały trend poprawy jakości życia w mieście oraz rosnącą atrakcyjność Gdańska.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4222/3528
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
File
Zalecki_Jaroslaw_Falowa_natura_gdanskiej_społecznosci_2019.pdf Zalecki_Jaroslaw_Falowa_natura_gdanskiej_społecznosci_2019.pdf 88,64 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 30-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?