O cechach prawa administracyjnego inaczej

Tomasz Bąkowski

Abstract

Cechy prawa administracyjnego, zarówno te, które są najczęściej wykorzystywane przy formułowaniu definicji tej gałęzi prawa, jak i pozostałe, prezentowane w publikacjach o charakterze naukowym oraz naukowo-dydaktycznym, służą do jego opisania, a co za tym idzie przybliżają jego istotę. W doktrynie wskazuje się na różnorodność cech prawa administracyjnego. Niektóre z tych cech są obecne na każdym etapie ewolucji prawa administracyjnego, inne zaś występują jedynie incydentalnie, na poszczególnych etapach owej ewolucji. Mogą też i są poddawane modyfikacjom, z uwagi na nowe teoretyczne koncepcje, czy też na zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze. Dyskusja o cechach prawa administracyjnego przyczynia się do lepszego zrozumienia tak samego prawa administracyjnego, jak i jego instytucji, rządzących nim mechanizmów, jego aksjologii, czy też kierunków rozwoju tej gałęzi prawa. W powyższym opracowaniu, będącym takim właśnie głosem w dyskusji nad cechami prawa administracyjnego, zwrócono uwagę na szczególną prawidłowość „rozkładu – lokalizacji” niektórych z tych cech, która wskazuje na to, że szereg z nich tworzy biegunowo przeciwstawne pary. Nie świadczy to bynajmniej o istniejącej wewnętrznej sprzeczności systemu cech prawa administracyjnego, a co za tym idzie wewnętrznej sprzeczności samego prawa administracyjnego, ponieważ zdiagnozowane zjawisko wskazuje raczej to, że te biegunowo różne cechy wzajemnie się dopełniają.
Author Tomasz Bąkowski (FLA/DAL)
Tomasz Bąkowski,,
- Department of Administrative Law
Pages30-40
Publication size in sheets0.67
Book Jakimowicz Wojciech, Krawczyk Mariusz, Niżnik-Dobosz Iwona (eds.): Fenomen prawa administracyjnego: księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, 2019, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8160-644-8, 1074 p.
Keywords in Polishcechy prawa administracyjnego
Keywords in Englishfeatures of administrative law
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?