Mendykanci wobec reformacji w Prusach Królewskich i Zakonnych do 1526 roku

Rafał Kubicki

Abstract

The goal of the article is an attempt to follow the reaction of mendicant communities to the events connected with Luther’s theses. This problem is presented based on the example of monasteries in Royal and Teutonic Prussia. As the final date of the study the author chose the year 1526. Besides the perspective of the institutional history of particular orders the problem is also presented from the point of view of ordinary monks and their individual decisions and motivations.
Author Rafał Kubicki (FH / IH)
Rafał Kubicki,,
- Institute of History
Other language title versionsMendicants facing reformation in Royal and Teutonic Prussia until 1526
Journal seriesOdrodzenie i Reformacja w Polsce, ISSN 0029-8514, e-ISSN 2450-8349, (N/A 70 pkt)
Issue year2019
Vol63
Pages91-118
Publication size in sheets1.35
Keywords in Polishreformacja, Prusy Zakonne, Prusy Królewskie, zakony mendykanckie, zakony mnisze
Keywords in EnglishReformation, Teutonic Prussia, Royal Prussia, mendicant orders, monastic orders
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba prześledzenia reakcji wspólnot mendykanckich na wydarzenia związane z wystąpieniem Marcina Lutra. Problem ten zaprezentowano na przykładzie klasztorów w Prusach Krzyżackich i Zakonnych. Jako datę końcową opracowania przyjęto rok 1526. Obok perspektywy dziejów instytucjonalnych poszczególnych zgromadzeń zagadnienie to przedstawione zostało również z punktu widzenia szeregowych zakonników oraz ich indywidualnych decyzji i motywacji.
DOIDOI:10.12775/OiRwP.2019.03
URL http://oir-ihpan.edu.pl/images/2019TomLXIII/02_Kubicki.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?