Obieg wody i materii biogennej w małych systemach rzeczno-jeziornych obszarów młodoglacjalnych

Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Abstract

n/a
Autor Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (WOiG / IG / KL)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska
- Katedra Limnologii
Paginacja123-138
Książka Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego : funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski, Biblioteka Monitoringu Środowiska, nr 29, 2012, Stacja Geoekologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-936530-0-3
Słowa kluczowe w języku polskimkrajobraz młodoglacjalny, system rzeczno-jeziorny, transport wodny materii biogennej
Słowa kluczowe w języku angielskimpostglacial landscape, lake-river system, water transport of biogenic matter
Językpl polski
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót