Największe rynki franchisingowe Europy - podobieństwa i różnice

Alicja Antonowicz

Abstract

Franchising jako forma współpracy przedsiębiorstw jest coraz powszechniej wykorzystywany w europejskim obrocie gospodarczym. Funkcjonujące w poszczególnych krajach sieci franchisingowe oraz działające w ich ramach placówki tworzą odpowiednio stronę podażową i popytową rynku franchisingu. Kształt, a także tempo i kierunki zmian zachodzące na rynkach franchisingowych zależą od wielu różnorodnych czynników, w związku z czym mogą prezentować się odmiennie w poszczególnych krajach. Przedmiotem artykułu jest analiza rozwoju instytucji franchisingu w Europie. Badaniem objęte zostały największe rynki franchisingowe Europy: Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Analizę porównawczą rynków przeprowadzono, opierając się na wybranych kryteria, takich jak m.in.: rozmiar rynku, jego struktura sektorowa, branżowa i geograficzna, wiek, a także generowane przez franchising zatrudnienie oraz obroty. Ponadto uwzględniony został aspekt prawnego uregulowania kontraktu franchisingowego oraz istnienie ogólnokrajowej instytucji promującej franchisingową formułę działalności na obszarze danego kraju. Zestawienie informacji w powyższym zakresie dla poszczególnych rynków oraz obserwacja ich zmian w czasie pozwoliła zauważyć, iż wśród cech charakterystycznych dla analizowanych państw istnieją w obszarze franchisingu zarówno podobieństwa, jak i różnice. Jednocześnie przeprowadzona analiza wskazuje, iż stopień dojrzałości danego rynku franchisingu jest funkcją czasu, zależy on bowiem w znacznym stopniu od długości okresu występowania franchisingu w obrocie gospodarczym danego kraju.
Author Alicja Antonowicz (FM / DBE / SBU)
Alicja Antonowicz,,
- Small Business Unit
Journal seriesStudia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ISSN 1733-9758, (B 9 pkt)
Issue year2009
No1-2
Pages47-58
Publication size in sheets0.55
URL http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/sim_2009_1_antonowicz.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back