Czy następuje odwrót od globalizacji?

Eugeniusz Gostomski , Tomasz Michałowski

Abstract

This aim of the article is to try to answer some questions about the future of globalization of the world economy. The authors use descriptive and statistical methods of analysis to illustrate the three waves of globalization in the global economy and to show a slowdown in the globalization processes that followed the global financial and economic crisis of 2007-2009. They also analyze the benefits and threats to the economy in the third phase of globalization, and discuss social protests against globalization, as well as the danger of a retreat from globalization in the contemporary world. According to the authors, in the coming years, it is possible to see a slowdown in the globalization process, especially in authoritarian states and countries where populist parties have achieved success. However, a radical reversal of globalization on a global scale does not seem to be possible.
Autor Eugeniusz Gostomski (WE / IHZ)
Eugeniusz Gostomski
- Instytut Handlu Zagranicznego
, Tomasz Michałowski (WE / IHZ)
Tomasz Michałowski
- Instytut Handlu Zagranicznego
Inne wersje tytułuCan we see a retreat from globalization?
Paginacja41-55
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.97
Książka Grynia Alina (red.): Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji: źródła konkurencyjności, 2017, Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, ISBN 978-609-95472-8-2
Słowa kluczowe w języku angielskimglobalization, global crisis, international trade, international capital flows
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości globalizacji gospodarki światowej. Autorzy, używając opisowych i statystycznych metod analizy, przedstawiają trzy fale globalizacji w gospodarce światowej oraz ukazują osłabienie procesów globalizacyjnych, jakie miało miejsce w następstwie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego lat 2007-2009. Analizują również korzyści i zagrożenia dla gospodarki w trzeciej fazie globalizacji, a także omawiają protesty społeczne przeciwko globalizacji, jak i niebezpieczeństwo odwrotu od globalizacji we współczesnym świecie. Zdaniem autorów w najbliższych latach należy liczyć się ze spowolnieniem procesów globalizacyjnych, szczególnie w państwach autorytarnych i w których do głosu doszły partie populistyczne. Nie jest jednak możliwy radykalny odwrót od globalizacji w skali całego świata.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2017/12/Ksiazka2017_web.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 17-02-2020, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?