Czy następuje odwrót od globalizacji?

Eugeniusz Gostomski , Tomasz Michałowski

Abstract

This aim of the article is to try to answer some questions about the future of globalization of the world economy. The authors use descriptive and statistical methods of analysis to illustrate the three waves of globalization in the global economy and to show a slowdown in the globalization processes that followed the global financial and economic crisis of 2007-2009. They also analyze the benefits and threats to the economy in the third phase of globalization, and discuss social protests against globalization, as well as the danger of a retreat from globalization in the contemporary world. According to the authors, in the coming years, it is possible to see a slowdown in the globalization process, especially in authoritarian states and countries where populist parties have achieved success. However, a radical reversal of globalization on a global scale does not seem to be possible.
Author Eugeniusz Gostomski (FE / IIB)
Eugeniusz Gostomski,,
- Institute of International Business
, Tomasz Michałowski (FE / IIB)
Tomasz Michałowski,,
- Institute of International Business
Other language title versionsCan we see a retreat from globalization?
Pages41-55
Publication size in sheets0.97
Book Grynia Alina (eds.): Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji: źródła konkurencyjności, 2017, Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, ISBN 978-609-95472-8-2
Keywords in Englishglobalization, global crisis, international trade, international capital flows
Abstract in PolishCelem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości globalizacji gospodarki światowej. Autorzy, używając opisowych i statystycznych metod analizy, przedstawiają trzy fale globalizacji w gospodarce światowej oraz ukazują osłabienie procesów globalizacyjnych, jakie miało miejsce w następstwie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego lat 2007-2009. Analizują również korzyści i zagrożenia dla gospodarki w trzeciej fazie globalizacji, a także omawiają protesty społeczne przeciwko globalizacji, jak i niebezpieczeństwo odwrotu od globalizacji we współczesnym świecie. Zdaniem autorów w najbliższych latach należy liczyć się ze spowolnieniem procesów globalizacyjnych, szczególnie w państwach autorytarnych i w których do głosu doszły partie populistyczne. Nie jest jednak możliwy radykalny odwrót od globalizacji w skali całego świata.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2017/12/Ksiazka2017_web.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?