Uprawy hydroponiczne w procesie oczyszczania ścieków

Daniel Wolecki , Jolanta Kumirska

Abstract

Hydroponics and its application to „soilless” cultivations is an issue known for many centuries. Over the years, many synonyms of the name of this technique of growing plants have been created. The most accurate is air-water cultivation, which reflects the nature of its use. In fact hydroponic cultivations overcome the need for oxygen and soil as a source of nutrients. Currently, hydroponic crops are coming back to be used in a new, not yet fully understood form, namely as an element of biological wastewater treatment. A number of plants with high tolerance for water conditions are used, such as stick, willow or grass plants. The article is dedicated to this issue.
Author Daniel Wolecki (FCh / DEA / LChAD)
Daniel Wolecki,,
- Laboratory of Chemical Analytics and Diagnostics
, Jolanta Kumirska (FCh / DEA / LChAD)
Jolanta Kumirska,,
- Laboratory of Chemical Analytics and Diagnostics
Other language title versionsHydroponic cultivation in the wastewater treatment process
Journal seriesLaboratorium-Przegląd Ogólnopolski, ISSN 1643-7381, (B 2 pkt)
Issue year2018
No1
Pages44-48
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuprawy hydroponiczne, roślinność, oczyszczanie ścieków, mechanizm działania, możliwości i ograniczenia
Keywords in Englishhydroponic cultivations, plants, wastewater treatment, mechanism, possibilities and limitations
Abstract in PolishHydroponika oraz zastosowanie jej do upraw „bezglebowych” to zagadnienie znane od wielu wieków. Na przestrzeni lat powstało wiele synonimów nazwy takiego sposobu uprawy roślin. Do najbardziej trafnych należy uprawa powietrzno-wodna, która odwzorowuje charakter jej zastosowania. Uprawy hydroponiczne stanowią w istocie przezwyciężenie potrzeby stosowania tlenu oraz gleby jako źródeł materii odżywczej. Obecnie uprawy hydroponiczne wracają do zastosowania w nowej, nie do końca jeszcze poznanej formie, a mianowicie jako element biologicznego oczyszczania ścieków. Temu zagadnieniu poświęcony jest ten artykuł.
Languagepl polski
Score (nominal)2
ScoreMinisterial score = 2.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 2.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back