Praca penitencjarna z więźniami żonatymi (rozważania na tle własnej praktyki)

Henryk Machel , Henryka Lenczewska-Machel , Elżbieta Chęcińska

Abstract

n/a
Autor Henryk Machel (WNS / IPed / ZPSiR)
Henryk Machel
- Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji
, Henryka Lenczewska-Machel
Henryka Lenczewska-Machel
-
, Elżbieta Chęcińska (WNS / IPed / ZPSiR)
Elżbieta Chęcińska
- Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji
Inne wersje tytułuPenitentiary work with married prisoners (considerations based on one's own practice)
Paginacja95-104
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.81
Książka Kowalczyk Danuta, Glińska-Lachowicz Anna (red.): Oddziaływania penitencjarne wobec skazanych w przestrzeni więziennej : uwarunkowania, doświadczenia, propozycje, Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej, nr 5, 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-700-8, 238 s.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót