Wycena strat i utraconych korzyści przedsiębiorstwa z tytułu niezrealizowanego projektu

Mariusz Chmielewski

Abstract

n/a
Author Mariusz Chmielewski (FM/DBE/BEU)
Mariusz Chmielewski,,
- Business Economics Unit
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol13
No3, cz. 2
Pages5-18
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishwycena, strata, utracone korzyści, szkoda
Keywords in Englishvaluation, loss, lost profit/lost benefit, injury
URL http://zif.wzr.pl/pim/2015_3_2_1.pdf
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Chmielewski_Mariusz_Wycena_strat_2015.pdf Chmielewski_Mariusz_Wycena_strat_2015.pdf 100,43 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-07-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 17-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?